■GAP −油画学生の為の英語−2016第1回終了しました

油画在籍学生へ

gap0426.jpg

■GAP −油画学生の為の英語

日時:426日(火)1700

会場:上野校地 絵画棟1 エントランス集合

【第1回目

学生作品プレゼン「Show and Listen

1. Jesse Hogan (M2) 113studio

2. 上竹 真奈美 (M2)   6F会議室

対象 油画学生/留学生

開催スケジュール    月1回~2回

講座時間 90

定員 なし

持参用具 筆記用具/辞書(任意)

TA

Sabrina Horak(ホーラク サブリナ)油画博士3年次

Sam Stocker(サム ストッカー)油画博士2年次